Hadi Hormozi

 

Hadi Hormozi

 

Översättare persiska till svenska, dari till svenska och svenska till persiska. Korrekturläsning, textbearbetning och språkgraskning.

 

Jag heter Hadi Hormozi och har arbetat som översättare mellan persiska, svenska och dari sedan 1990. Jag är av Kammarkollegiet auktoriserad tolk mellan svenska och persiska sedan 1995. Jag har studerat bland annat språk och sociologi, först på Teherans universitet och sedan på Linköpings universitet och Stockholms universitet.

 

Jag arbetar med översättning av texter och dokument av olika slag, korrekturläsning, textbearbetning och granskning av översättningar gjorda av andra översättare. Jag har översatt böcker, essäer och artiklar och publicerat en del.

Jag började med att översätta skönlitterära texter för att sedan övergå till samhällsvetenskap och andra specialiserade facktexter bland annat inom juridik och medicin.

 

 

Jag översätter från

 

•  persiska till svenska

•  svenska till persiska

•  dari till svenska

 

 

Områden

 

•  juridiska texter

•  medicinska texter

•  samhällsrelaterade texter

•  reklam och broschyrer

•  betyg och intyg

•  försäkringsärenden

•  utredningar

•  webbsidor

 

 

Översättningsverksamheten bedrivs i aktiebolaget Hormozi-Translation AB. 

Organisationsnr 556784-2983

 

 

Länkar:

Cecilia Falk | Kammarkollegiet | TÖI | FAT | Översättarcentrum | SFÖ | Svenska Språkrådet | Språkbanken | Svensk lagsamling |

 

 

  

 

E-post translation@hormozi.se ­­­| Tel 08-624 22 08 | Mobil 070-742 37 21 | Bankgiro 5831-5276

 

 

 

 

Översättning

 

Persiska > svenska

Svenska > persiska

Dari > svenska

 

Korrekturläsning

 

Textbearbetning

 

Språkgranskning