Persiska

 

Persiska

Persiska (Farsi) är officiellt språk i Iran och talas av drygt 100 miljoner människor i och utanför Iran. Persiska är ett indoeuropeiskt språk och tillhör undergruppen iranska språk. Dari och tadzjikiska som också tillhör den iranska språkgruppen är två större närbesläktade språk, alternativt dialekter av persiska. Persiska eller nypersiska har talats från omkring 800 - 900 talet och var ett vida använt kulturspråk i området från det ottomanska imperiet i väster till mogulernas rike i öster. Persiska fungerade länge som interetniskt medium i regionen.

 

Den persiska litteraturen är oerhört rik. Inom den klassiska poesin, det vill säga från 1000-talet, återfinns många av världslitteraturens mästerverk. Några mästare inom den persiska klassiska litteraturen:

 

Irans nationalskald Ferdowsi med sitt epokgörande mästerverk ”Shahname” (Kungaboken) innehållande persisk mytologi, har inte bara utövat ett utomordentligt stort inflytande över den persiska litteraturen utan bidragit i högsta grad till att utforma den iranska nationella identiteten.

 

Hafez som har översatts till svenska av bland andra Eric Hermelin räknas som en av höjdpunkterna inte bara i den persiska litteraturen utan i världslitteraturen. Under senare år har Hafez översatts till svenska av flera översättare.

 

Omar Khayyam (poet, filosof, matematiker och astronom) med ”Rubaiyat”, svensk översättning av Eric Hermelin.

 

Molavi Rumi, persiska poesin stora mystiker med ”Divan-e Shams-e Tabrizi”.

 

Forogh Farrokhzad, Sohrab Sepeheri, Ahmad Shamlo och Mahmud Doulatabadi är några av samtida persiska litteraturens mest namnkunniga skapare.

 

I Västerlandet är det persiska språkets viktiga bidrag till världslitteraturen ännu föga känt. Persisk litteratur har introducerats i Sverige av ett flertal översättare och författare. Persiska antologin är ett axplock ur en lång rad läsvärda persiska verk översatta av Eric Hermelin, översättningar som tillhör de förnämaste översättarbragder som utförts i Sverige.

 

Länkar:

Cecilia Falk | Kammarkollegiet | TÖI | FAT | Översättarcentrum | SFÖ | Svenska Språkrådet | Språkbanken | Svensk lagsamling |

 

 

Detalj ur Siyah mashq (svart läxa), stormästare i persisk kalligrafi Mir Emad Hassani Seyfi Ghazvini (1554-1615)     

 

Detalj ur Siyah mashq (svart läxa), stormästare i persisk kalligrafi Mir Hossein Khoshnevisbashi (d. 1886)   

  

E-post translation@hormozi.se | Tel 08-624 22 08 | Mobil 070-742 37 21 | Bankgiro 5831-5276

 

 

 

 

Översättning

 

Persiska > svenska

Svenska > persiska

Dari > svenska

 

Korrekturläsning

 

Textbearbetning

 

Språkgranskning

 

 

 

 

 

 

Hadi Hormozi